Dobrý deň prajeme, V dňoch od 5.7.2024 do 16.7.2024 budeme v dovolenkovom režime a preto všetky objednávky budeme riešiť následne 17.7.2024. Ďakujeme za porozumenie :)

Prezutie pneumatík svojpomocne: Podrobný návod pre začiatočníkov

Výmena zimných pneumatík za letné je dôležitou súčasťou údržby vášho vozidla. Jazda na zimných pneumatikách v lete je nebezpečná a znižuje komfort jazdy. V tomto podrobnom návode vám ukážeme, ako si prezutie pneumatík zvládnete sami doma, aj keď s tým nemáte žiadne skúsenosti.

letné pneumatiky za zimné

Potrebné náradie a materiály

Pred začatím práce sa uistite, že máte k dispozícii všetko potrebné náradie a materiály:

 • Zdvihák: Vyberte si zdvihák vhodný pre váš typ vozidla a skontrolujte jeho nosnosť.
 • Matice na kolesá: Pripravte si matice na kolesá, ktoré budete používať pre letné pneumatiky. Uistite sa, že sú v dobrom stave a pasujú na skrutky na náboji kola.
 • Imbusový kľúč: Veľkosť imbusového kľúča sa môže líšiť v závislosti od typu skrutiek na diskoch vášho vozidla.
 • Pneumatické páky: Na uvoľnenie a nasadenie pneumatiky z ráfika budete potrebovať sadu pneumatických pák.
 • Kompresor alebo tlakomer: Na kontrolu a úpravu tlaku vzduchu v pneumatikách.
 • Momentný kľúč: Na dotiahnutie matíc na kolesá s predpísaným krútiacim momentom.
 • Nová sada letných pneumatík: Uistite sa, že pneumatiky sú správnej veľkosti, profilu, rýchlostného a nosnostného indexu pre vaše vozidlo.
 • Guľaté drevo alebo tehly: Na podloženie vozidla pri zdvíhaní.
 • Rukavice: Na ochranu rúk pred zranením.
 • Ochranné okuliare: Na ochranu očí pred prachom a nečistotami.

Postup

Parkovanie a zaistenie vozidla

 • Zaparkujte vozidlo na rovnej a tvrdej ploche.
 • Zatiahnite ručnú brzdu a zablokujte kolesá, ktoré nebudú zdvíhané, klinmi alebo tehlami.
 • Uistite sa, že auto je v neutrálnej polohe a prevodovka nie je zaradená.

Uvoľnenie matíc kolies

 • Pomocou imbusového kľúča uvoľnite matice na kolesách o cca pol otáčky, kým auto ešte stojí na zemi. Neodkrúcajte ich úplne!
 • Postupujte diagonálne, aby ste predišli deformácii brzdových kotúčov.

Zdvihnutie vozidla

 • Umiestnite zdvihák na určený bod na karosérii vášho vozidla, ktorý je určený pre zdvíhanie.
 • Pomaly zdvihnite auto tak, aby sa zdvíhané koleso odlepilo od zeme o cca 5 cm.
 • Uistite sa, že zdvihák je stabilný a vozidlo je pevne podopreté.

Demontáž pneumatiky

 • Pomocou pneumatických pák uvoľnite pneumatiku z ráfika.
 • Začnite oproti ventilu a postupne páky posúvajte po obvode ráfika, kým sa pneumatika neuvoľní.
 • Dávajte pozor, aby ste nepoškodili pneumatiku ani ráfik.

Kontrola pneumatiky

 • Pred montážou novej pneumatiky skontrolujte jej stav.
 • Dbajte na to, aby nemala žiadne poškodenia ako sú rezy, praskliny alebo nerovnomerné opotrebenie.
 • Skontrolujte hĺbku dezénu, ktorá by mala byť aspoň 1,6 mm.

Nasadenie novej pneumatiky

 • Nasaďte novú pneumatiku na ráfik tak, aby ventil smeroval von.
 • Dbajte na správne usadenie pneumatiky na ráfik.
 • Uistite sa, že ventil je zarovnaný s otvorom na ráfiku.

Nafúkanie pneumatiky

 • Nafúkajte pneumatiku na predpísaný tlak vzduchu, ktorý zistíte v návode na obsluhu vášho vozidla alebo na bočnici pneumatiky.
 • Použite kompresor a tlakomer.
 • Neprekračujte maximálny povolený tlak vzduchu v pneumatike.

Namontovanie pneumatiky na auto

 • Ručne naskrutkujte matice na kolesá na skrutky na náboji kola.
 • Snažte sa ich doťahovať rovnomerne.
 • Nenaskrutkujte matice úplne.

Spustenie vozidla

 • Pomaly spustite auto zo zdviháka a skontrolujte, či sú matice stále dotiahnuté.
 • Uistite sa, že zdvihák je úplne odstránený a vozidlo je stabilne na zemi.

Dotiahnutie matíc

 • Pomocou momentového kľúča dotiahnite matice na predpísaný krútiaci moment, ktorý zistíte v návode na obsluhu vášho vozidla.
 • Postupujte diagonálne, aby ste predišli deformácii brzdových kotúčov.
 • Nepoužívajte bežný kľúč, pretože by ste mohli matice pretiahnuť alebo povoliť.

Opakovanie postupu

 • Opakujte kroky 3 až 10 pre všetky ostatné kolesá.
 • Dbajte na to, aby ste vždy zdvíhali len jedno koleso po druhom.

Kontrola tlaku vzduchu

 • Po prezutí všetkých kolies skontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách a v prípade potreby ho upravte.
 • Tlak vzduchu v pneumatikách by mal byť v súlade s údajmi v návode na obsluhu vášho vozidla.

Skladovanie zimných pneumatík

 • Zimné pneumatiky očistite a uskladnite na suchom a tmavom mieste.
 • Pneumatiky skladujte v stohu alebo zavesené na stene.
 • Neprekrývajte pneumatiky plastovou fóliou, pretože by sa mohli zapariť.

Dôležité rady

 • Ak si nie ste istí postupom, je lepšie obrátiť sa na pneuservis.
 • Pred montážou pneumatiky skontrolujte, či je kompatibilná s vašim vozidlom (rozmery, profil, rýchlostný a nosnostný index).
 • Používajte kvalitné náradie a dodržiavajte predpísané krútiace momenty.
 • Pracujte v bezpečnom prostredí a dodržiavajte bezpečnostné predpisy.
 • Po prezutí skontrolujte funkčnosť bŕzd a riadenia.

Prezutie pneumatík svojpomocne nie je náročná úloha, ak budete postupovať podľa pokynov a používať kvalitné náradie. Dúfame, že vám tento  návod pomohol a že si prezutie pneumatík zvládnete bez problémov sami doma.