Dobrý deň prajeme, V dňoch od 5.7.2024 do 16.7.2024 budeme v dovolenkovom režime a preto všetky objednávky budeme riešiť následne 17.7.2024. Ďakujeme za porozumenie :)

Olej v aute: Elixír života vášho motorového miláčika

Motor vášho auta je jeho srdcom. Bije silno a neúnavne, poháňa vás na cestách dobrodružstva i každodenných povinností. A rovnako ako naše srdce potrebuje na svoj bezchybný chod krv, aj motor potrebuje životnú tekutinu – olej.

motorový olej

Olej nie je len obyčajná mazacia látka. Je to komplexná zmes rafinovaných ropných produktov a prísad, ktorá plní viacero kritických funkcií:

 • Mazanie: Olej vytvára tenký film medzi kovovým povrchom pohyblivých častí motora, čím znižuje trenie a zabraňuje opotrebeniu. To je kľúčové pre hladký a tichý chod motora a jeho dlhú životnosť.
 • Chladenie: Olej absorbuje teplo vznikajúce pri spaľovaní paliva a odvádza ho z motora cez chladiaci systém. To zabraňuje prehrievaniu motora a jeho poškodeniu.
 • Čistenie: Olej viaže na seba nečistoty a usadeniny, ktoré vznikajú pri prevádzke motora, a odvádza ich z olejového systému. To chráni motor pred zanesením a opotrebením.
 • Ochrana proti korózii: Olej obsahuje prísady, ktoré chránia kovové časti motora pred koróziou a hrdzou. To predlžuje životnosť motora a zabraňuje jeho poškodeniu.

Pravidelná a správne vykonaná výmena oleja je preto absolútne nevyhnutná pre zachovanie zdravia a vitality vášho motorového miláčika. Zanedbanie výmeny oleja môže mať vážne následky, ako sú:

 • Zvýšené opotrebenie motora: Nedostatočne namazaný motor sa rýchlejšie opotrebováva, čo vedie k jeho zníženému výkonu a skrátenej životnosti.
 • Prehrievanie motora: Znečistený olej nedokáže efektívne odvádzať teplo z motora, čo môže viesť k jeho prehriatiu a vážnemu poškodeniu.
 • Usadeniny v motore: Ak sa olej nevymieňa dostatočne často, v motore sa hromadí špina a usadeniny, ktoré bránia jeho správnej funkcii a skracujú jeho životnosť.
 • Korózia kovových častí: Nedostatočná ochrana kovových častí olejom vedie k ich korózii a hrdzi, čo môže mať za následok vážne poruchy motora.

Ako rozpoznať potrebu výmeny oleja?

Okrem dodržiavania odporúčaných intervalov výmeny oleja od výrobcu vášho auta existuje viacero signálov, ktoré vám napovedia, že je čas na výmenu:

 • Tmavá farba oleja: Starý olej má tmavú hnedú až čiernu farbu. Čím je farba tmavšia, tým je olej starší a potrebuje výmenu.
 • Nízka hladina oleja: Pravidelne kontrolujte hladinu oleja pomocou mierky. Ak je hladina nízka, olej je potrebné doliať.
 • Hluk motora: Starý olej môže viesť k hlučnejšiemu chodu motora. Ak váš motor znie hlučnejšie ako obvykle, môže to byť znak znečisteného oleja.
 • Výfukové plyny: Ak z výfuku vychádza modrý alebo biely dym, môže to znamenať, že sa do spaľovacieho priestoru dostáva olej. V takomto prípade je nutná okamžitá diagnostika a oprava.
 • Kontrolka oleja: Väčšina moderných vozidiel má kontrolku oleja, ktorá sa rozsvieti, ak je hladina oleja nízka alebo ak je olej starý.

Bežné chyby pri výmene oleja a ako sa im vyhnúť

Aj pri zdanlivo jednoduchej úlohe, akou je výmena oleja, sa dajú ľahko urobiť chyby, ktoré môžu mať vážne následky pre vaše auto. Tu je prehľad piatich bežných chýb a ako sa im vyhnúť:

 1. Použitie nesprávneho typu oleja: Každý motor má špecifické požiadavky na olej a je dôležité používať ten, ktorý odporúča výrobca. Použitie nesprávneho typu oleja môže viesť k zníženiu mazacích vlastností, prehrievaniu motora a korózii kovových častí. Pred výmenou oleja si vždy prečítajte návod na obsluhu vášho auta a použite olej odporúčaný výrobcom.
 2. Nedostatočné vypustenie starého oleja: Ak sa starý olej úplne nevypustí, môže sa zmiešať s novým olejom a znížiť jeho mazacie vlastnosti. Nezabudnite vypustiť olej z výpustného otvoru a odpojiť olejový filter, aby ste z neho odstránili všetok starý olej.
 3. Nesprávna montáž olejového filtra: Nesprávne namontovaný olejový filter môže spôsobiť únik oleja. Pred montážou nového filtra naneste na tesnenie tenkú vrstvu oleja a filter pevne dotiahnite rukou. Nepoužívajte kľúče ani iné nástroje, pretože by ste ho mohli poškodiť.
 4. Nedostatočné doliatie oleja: Ak nedolejete dostatočné množstvo oleja, môže to viesť k jeho nedostatku a poškodeniu motora. Dodržujte pokyny v návode na obsluhu a dolejte správne množstvo oleja.
 5. Ignorovanie kontrolky oleja: Ak sa rozsvieti kontrolka oleja, neignorujte ju. Ihneď skontrolujte hladinu oleja a v prípade potreby ho dolejte alebo vymeňte.

potreba výmeny oleja

Pravidelná a správne vykonaná výmena motorového oleja je kľúčová pre udržanie zdravého a plynulého chodu vášho auta. Dodržiavaním odporúčaných intervalov výmeny oleja, používaním správneho typu oleja a vyhýbaním sa bežným chybám môžete predĺžiť životnosť vášho motora a ušetriť peniaze na opravách. Nezabúdajte na kontrolu hladiny oleja a jeho stavu a včas ho vymeňte, aby ste zaistili bezproblémovú prevádzku vášho motorového miláčika.